Ønsker du å lære om finansbransjen og komme i kontakt med næringslivet?

Dette er din mulighet!

Ni stillinger skal fylles i det nye Finansgruppestyret. Send en kort søknad om hvorfor du ønsker å være en del av dette.
Husk å legge ved telefonnummer og mailadresse. Info om de ulike stillingene finner du ved å klikke på "Styret" på vår nettside.

Søknaden sendes til styret@finansgruppen.com
Søknadsfrist: Søndag 29. januar kl: 23:59.

 

Dato for forelesninger og ekskursjoner i 2017 og 2018 kommer senere.