Vi i Finansgruppen har gleden av å kunne invitere våre medlemmer til foredraget "Perfect Sales Execution in Consumer Goods" i regi av Bain & Company og deres dyktige konsulenter fra Oslo-kontoret. Foredraget tar for seg en kompleks næring, der kundenes handlemønster og fremvoksende markeder spiller en stor rolle. Like fullt åpner disse utfordringene for nye muligheter for vekst, og Bain har jobbet med over 90% av de 25 største selskapene innen forbrukerprodukter i løpet av de siste 10 årene. Her er det med andre ord mye å lære!

Foredraget vil finne sted i Finn Kydland, kl 16:15 torsdag 18. februar

Alle deltakerne er velkomne til å bli igjen for spørsmål og pizza etter foredraget

Vi håper å se deg der!

Arrangementet er gratis for medlemmer av Finansgruppen.

Les mer her: http://finansgruppen.com/events/foredrag-med-bain-company/