Investing in a blue revolution en øyeåpner
Av Johannes Karlsen, 06.03.14

Torsdag 27. februar hadde vi besøk av Poitr Wingaard (Fishpool), Peder Strand (SEB) og Henrik Heiberg (Marine Harvest  ). Med sjømatnæringen som tema og laks som hovedfokus ble denne næringen presentert fra tre ulike perspektiver.

Man kan kanskje stille seg spørsmålet, hva er vel laks av interesse for en siviløkonom. Skal man tro Peder Strand som sies å være Norges fremste analytiker på laksemarkedet så er det mye å hente i denne næringen i årene som kommer. Eksport av sjømat er nest største eksportvare og var i 2013 på over 61 milliarder kroner (tall fra Norsk Sjømatråd).

IMG_4399

 

Bærekraftig matproduksjon

Veksten i landbruksproduksjonen har økt de siste årene, hovedsaklig på grunn av bruk av kunstgjødsel, men denne utviklingen ser ut til å ha stoppet noe opp, sier Strand. Mulighetene for vekst innenfor sjømatnæringen er stor siden man har enorme muligheter for utnyttelse av areal. Dette gjør at dette er en sektor som i stor grad kan utvikles, selv når produksjon i på land vokser i mindre grad.

Laks har fått mye pepper for skade på det biologiske mangfoldet i havet, samt for bruk av lusemiddel. Både Strand fra SEB og Heiberg fra Marine Harvest poengterer at et samarbeid med myndighetene er svært viktig for å beskytte balansen i naturen. På den andre siden argumenteres det med at produksjon av laks er mye mer bærekraftig enn produksjon av storfe. For hver kilo laksekjøtt krever laksen 1,2 kilo for. Sammenlignet med storfe som krever 8 kilo for til en kilo kjøtt er lakseproduksjon enormt effektivt. Bare ved bruk av seks laksemerder kan man produsere like mye mat som 16.000 kyr. Med den store befolkningeveksten som idag er i verden vil dette være en unik mulighet til å dekke en stadig økende etterspørsel etter matvarer.

IMG_4396

 

Fishpool

Børs for fisk. På grunn av svært volatile laksepriser ble Fishpool opprettet for å skape stabilitet i markedet. Med mulighet til å sikre pris via future kontrakter på leveranser og kjøp gir dette mulighet for lakseprodusentene å hindre eksponering for de mest ekstreme variansene i markedet. Dette kom blant annet som et resultat av at lakseprisene falt til et svært lavt nivå i 2011 som resulterte i flere konkurser.
For mer informasjon om Fishpool se link her.

IMG_4391

 

En vellykket event

Med over 100 oppmøtte studenter fra NHH og et kjempespennende foredrag fra våre foredragsholdere vil vi i styret konkludere med at det var en svært vellykket event. Mye positiv feedback ble gitt på presentasjonene. At laks skulle være en så spennende næring var kanskje ikke alle klar over. Peder strand avsluttet sitt innlegg med å uttrykke han var "bull på laks!" Så da er det bare til å investere i vei!

Vi i styret ønsker å takke Piotr Wingaard, Peder Strand og Henrik Heiberg for et svært bra foredrag samt alle andre som møtte opp på foredraget.

Med vennlig hilsen
Finansgruppen NHH