nyslider_bors

Finansgruppens formål

Vårt hovedfokus er å videreformidle finansrelatert informasjon til elever ved NHH, uavhengig av hvilke forkunnskaper en innehar. Antall medlemmer har steget jevnt siden etableringen, og i dag er flere enn 900 NHH-studenter medlem av Finansgruppen.

Hvert semester arrangerer Finansgruppen minst to finansforedrag, og foredragsholderne er hentet fra næringslivets øverste hylle. I tillegg til foredrag blir det hvert år arrangert to svært populære ekskursjoner, Oslo (september) og New York (januar). Som medlem av Finansgruppen har du anledning til å delta på alle våre foredrag, samt muligheten til å delta på våre ekskursjoner.

Finansgruppen daglige drift og virksomhet blir oppretthold av et styre på ni personer. Styret innsettes på Finansgruppens generalforsamling i februar og sitter ett år av gangen. Les mer om det nåværende styret her.