Finansgruppen arrangerer flere ganger årlig aktuelle foredrag med våre samarbeidspartnere, samt personer fra finansmiljøet. Disse annonseres i god tid på vår Facebook-side og på våre nettsider.