Finansgruppen

Ekskursjoner

Vi tar dere med på en rekke ekskursjoner hvert semester. Opplev finansverdens arbeidshverdag,

New York

Opplev verdensøkonomiens sentrum.

London

Opplev finansverdens arbeidshverdag.

Oslo

Opplev Nordens finansielle sentrum.