Finansgruppen

Bli medlem

Medlemsskapsmodeller

Vi tilbyr en rekke medlemskap

Bachelor medlemskap

Medlemskapet varer liver ut.

350
kr.

For deg som ønsker en god start på studietiden. Du vil ha tilgang til alle våre arrangementer, foredrag og ekskursjoner.

Master medlemskap

Medlemskapet varer liver ut.

200
kr.

For deg som ønsker bransjekontakter under masterstudiet. Du vil ha tilgang til alle våre arrangementer, foredrag og ekskursjoner.